Korzyści z posiadania pakietu - Pakiety fedaQ - Zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy
 • Potrzebujesz pomocy, masz pytania? Zadzwoń

  Podmiot administrujący:

  KKP Poland Sp. z o.o.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000422742, NIP: 1132864610, REGON: 146070540

  Podmiot merytoryczny

  Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp. k.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000436903, NIP: 1132859760, REGON: 146350310

  Podmiot merytoryczny:

  Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000387915, NIP: 1132836115; REGON: 142937001

Ochrona fedaQ to innowacyjne i pionierskie produkty, nie mające odpowiednika w żadnych dostępnych na rynku produktach. Żadna z ofert nie zapewnia tak szerokiego zakresu usług i ochrony realizowanej przez sztab profesjonalistów.

Ochrona fedaQ w przeciwieństwie do innych dostępnych na rynku produktów zapewnia:

 • pomoc już  na początkowym etapie wszczęcia postępowania co w konsekwencji ma możliwie zminimalizować rozmiar szkody lub ewentualną odpowiedzialność osobistą
 • pełną obsługę prawno – podatkową postępowania bez względu na to, czy Beneficjent Usługi jest sprawcą lub winnym (także po uprawomocnieniu się wyroku);
 • reprezentowanie przez profesjonalnych pełnomocników (także na rozprawie);
 • pomoc prawną w przypadku oskarżenia o przestępstwo,
 • pakiet działań, mających na celu zminimalizowanie lub uniknięcie dotkliwych sankcji finansowych.
 • ochronę w przypadku odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, również w przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności np. członka zarządu

Ochrona fedaQ, w przeciwieństwie do umowy ubezpiecznia, nie przewiduje możliwości wystąpienia z regresem wobec beneficjenta usługi w przypdku gdy to on jest sprawcą powstałej szkody.

 

 

Ochrona fedaQ

Inne produkty dostępne na rynku

Zakres świadczenia Zleceniobiorca zapewnia świadczenie usługi nawet w przypadku niewystąpienia faktycznej szkody oraz gwarantuje wsparcie profesjonalnego zespołu w trakcie trwania procesu Ubezpieczyciel przejmuje ekonomiczne skutki powstałej szkody, a nie zapewnia wsparcia w trakcie trwania procesu

Cel umowy

Niedopuszczenie do powstania faktycznej szkody lub zminimalizowanie jej rozmiaru (prowadzenie postępowania przez profesjonalnych pełnomocników) Pokrycie kosztów powstałej szkody, bez podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu zapobieżenie powstania szkody i doprowadzenie do odpowiedzialności osób trzecich

Obsługa kontroli skarbowej

TAK NIE

Obsługa postępowania karnego lub podatkowego

TAK NIE

Reprezentacja na rozprawie

TAK NIE

Wsparcie w przypadku procesu

TAK NIE

Działanie umowy w przypadku gdy beneficjent zostanie uznany za sprawcę lub winnego

TAK NIE

Pomoc po uprawomocnieniu się wyroku

TAK NIE

Zastosowanie umowy do prawnej odpowiedzialności osoby trzeciej

TAK NIE

Regres wobec beneficjenta usługi

NIE TAK

 

Pakiety ochrony fedaQ to przede wszystkim zapewnienie Państwa firmie bezpieczeństwa w zakresie szeroko rozumianych sporów prawno-podatkowych. Pozwalają one Państwu na całkowite przeniesienie odpowiedzialności w zakresie obsługi prawno-podatkowej w wybranym przez Państwa pakiecie i wariancie pakietu

 • Kompleksowa ochrona 24/7
 • Wyjątkowa stabilność usług
 • Wsparcie podatkowe lub prawne
 • Ponad 60 specjalistów i konsultantów do Państwa dyspozycji

Podsumowując Ochrona fedaQ jest innowacyjnym produktem, który swym zakresem obejmuje profesjonalną obsługę prawno-podatkową właśnie wtedy, gdy Państwo jej najbardziej potrzebujecie.

 

Organizator merytoryczny

Organizator administracyjny