Ochrona cen transferowych - Pakiety fedaQ - Zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy
 • Potrzebujesz pomocy, masz pytania? Zadzwoń

  Podmiot administrujący:

  KKP Poland Sp. z o.o.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000422742, NIP: 1132864610, REGON: 146070540

  Podmiot merytoryczny

  Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp. k.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000436903, NIP: 1132859760, REGON: 146350310

  Podmiot merytoryczny:

  Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000387915, NIP: 1132836115; REGON: 142937001

 

Ochrona przy sporządzeniu dokumentacji podatkowej i analizie cen transferowych

Wariant
PODSTAWOWY

Wariant
ROZSZERZONY

Miesięczna opłata

599 zł netto/mies.
736,77 zł  brutto/mies.
 

999 zł netto/mies.
1228,77 zł  brutto/mies.
 

Sporządzenie dokumentacji cen transakcyjnych - spełnienie minimalnych warunków ustawowych

Ochrona Podatnika przez stawką sankcyjną podatku dochodowego (50%)

Pomoc w określeniu funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji

Pomoc w określeniu użytych aktywów i podejmowanych ryzyk przez podmioty powiązane

Pomoc w określeniu strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach (gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot)

Pomoc w określenie metody i sposobu kalkulacji zysków

Pomoc w przygotowaniu ekonomicznej analizy rynkowości transakcji (tzw. benchmark)

Przygotowanie dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień do sporządzonej dokumentacji

Reprezentacja w sporach dotyczących zakwestionowania rynkowności transakcji między podmiotami powiązanymi w I instancji

Reprezentacja w sporach dotyczących zakwestionowania rynkowności transakcji między podmiotami powiązanymi w II instancji

Reprezentacja w sporach dotyczących zakwestionowania rynkowności transakcji między podmiotami powiązanymi przed WSA

Reprezentacja w sporach dotyczących zakwestionowania rynkowności transakcji między podmiotami powiązanymi przed NSA

Limit obsługiwanych postępowań w skali roku

max 3

max 8

Limit dokumentacji podatkowych w skali roku

max 3

max 8

Dodatkowe elementy:

Okres trwania umowy

12 miesięcy

12 miesięcy

Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę oraz opłaty od pełnomocnictwa

Ogólne Warunki Świadczenia Usług - Ochrona Ceny Transferowe

 

Ochrona Podatkowa w Sporze z Zakresu Cen Transferowych

 • Innowacyjny produkt, obejmujący pakiet usług zapewniających ochronę interesów podatnika w sporach dotyczących zakwestionowania przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej rynkowości transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Pakiet Ochrona Podatkowa w Sporze z Zakresu Cen Transferowych zapewnia pełne wsparcie w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowych cen transferowych, łącznie z ekonomiczną analizą rynkowości marż (tzw. benchmark) oraz obsługą prawną i podatkową powstałych sporów przez pełnomocników profesjonalnych, tj. doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych – odnośnie ochrony interesów podatnika.

  Wybrany wariant pakietu (podstawowy lub rozszerzony) zapewnia ochronę w przypadku sporów z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej oraz pokrycie kosztów związanych zarówno z przygotowaniem dokumentacji podatkowej, jak i z pracą pełnomocników profesjonalnych na rzecz podatnika. Pakiet zapewnia obniżenie, niemożliwych do przewidzenia, znaczących kosztów pomocy prawnej i podatkowej, powstałych w przypadku sporów z zakresu cen transferowych.

  Ewentualna przegrana w sporze może niekiedy doprowadzić do utraty płynności finansowej przedsiębiorcy, a nawet jego upadłości.

  Szczegółowe informacje o zakresie usługo Ochrona Podatkowa w Sporach z Zakresu Cen Transferowych znajdują się w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.

Regulamin świadczenia usług Ochrona Ceny Transferowe

Organizator merytoryczny

Organizator administracyjny