Ochrona Członków Zarządu - Pakiety fedaQ - Zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy
 • Potrzebujesz pomocy, masz pytania? Zadzwoń

  Podmiot administrujący:

  KKP Poland Sp. z o.o.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000422742, NIP: 1132864610, REGON: 146070540

  Podmiot merytoryczny

  Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp. k.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000436903, NIP: 1132859760, REGON: 146350310

  Podmiot merytoryczny:

  Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000387915, NIP: 1132836115; REGON: 142937001

 

Ochrona Prawna dla Członków Zarządu (Ochrona Członków Zarządu w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne i podatkowe)

Wariant
PODSTAWOWY

Wariant
ROZSZERZONY

Miesięczna opłata (za jedną osobę)

299 zł netto/mies.
367,77 zł  brutto/mies.
 

499 zł netto/mies.
613,77 zł  brutto/mies.
 

Obsługa postępowań w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu / rady nadzorczej / komisji rewizyjnej

Obsługa postępowań w zakresie odpowiedzialności członków zarządu dotyczących zobowiązań spółki na podstawie przepisów KSH

Obsługa postępowań w zakresie odpowiedzialności członków zarządu / rady nadzorczej / komisji rewizyjnej dotyczących zobowiązań spółki na podstawie przepisów KC

Obsługa postępowań w zakresie odpowiedzialności członków zarządu / rady nadzorczej / komisji rewizyjnej dotyczących zobowiązań spółki na podstawie przepisów Prawa Upadłościowego i Naprawczego

Postępowanie przed sądem rejonowym

Postępowanie przed sądem okręgowym

Postępownie przed sądem apelacyjnym

Postępowanie przed Sądem Najwyższym

Obsługa postępowań prowadzonych przez organy podatkowe lub skarbowe, w zakresie odpowiedzialności członków zarządu / rady nadzorczej / komisji rewizyjnej dotyczących zobowiązań spółki na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej (odpowiedzialność osoby trzeciej za zobowiązania podatkowe)

Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administacyjnym

Postępowanie przez Naczelnym Sądem Administracyjnym

Stawiennictwo pełnomocnika na rozprawie

Limit obsługiwanych postępowań w skali roku

max 3

max 8

Dodatkowe elementy:

Okres trwania umowy

12 miesięcy

12 miesięcy

Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę oraz opłaty od pełnomocnictwa

Ogólne Warunki Świadczenia Usług - Ochrona Członków Zarządu

 

Ochrona Prawna dla Zarządu

 • Innowacyjny produkt, obejmujący pakiet usług zapewniających ochronę interesów osoby fizycznej, pociągniętej do odpowiedzialności na podstawie przepisów dotyczących odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiązania spółki prawa handlowego na gruncie przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych, ordynacji podatkowej oraz prawa upadłościowego i naprawczego. Pakiet Ochrona Prawna dla Zarządu zapewnia pełne wsparcie w zakresie powstałych sporów przez pełnomocników profesjonalnych, tj. adwokatów i radców prawnych – odnośnie ochrony interesów strony postępowania w ramach postępowań toczących się zarówno przed polskimi właściwymi organami podatkowymi i skarbowymi, jak i sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

  Wybrany wariant pakietu (podstawowy lub rozszerzony) zapewnia ochronę w przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności członka zarządu / rady nadzorczej / komisji rewizyjnej oraz pokrycie kosztów związanych z pracą pełnomocników profesjonalnych na rzecz strony postępowania. Pakiet zapewnia obniżenie, niemożliwych do przewidzenia, znaczących kosztów pomocy prawnej, powstałych w przypadku wszczęcia postępowania na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego lub ordynacji podatkowej.

  Szczegółowe informacje o zakresie usługi Ochrona Prawna dla Zarządu znajdują się w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.

Regulamin świadczenia usług Ochrona Członków Zarządu

Organizator merytoryczny

Organizator administracyjny