Wariant II
 • Potrzebujesz pomocy, masz pytania? Zadzwoń

  Podmiot administrujący:

  KKP Poland Sp. z o.o.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000422742, NIP: 1132864610, REGON: 146070540

  Podmiot merytoryczny

  Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp. k.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000436903, NIP: 1132859760, REGON: 146350310

  Podmiot merytoryczny:

  Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000387915, NIP: 1132836115; REGON: 142937001

Oblicz kwotę za Pakiet FedaQ Ochrona dla Członków Zarządu w Wariancie II dla jednego beneficjenta

Waluta :
WariantWysokość zniżki/zwyżkiWybierz opcjeKwotaTotal
Ochrona Członków Zarządu - Wariant II
kwota bazowa
499.00 PLN 0.00 PLN
-5%
-24.95 PLN 0.00 PLN
+5%
24.95 PLN 0.00 PLN
+5%
24.95 PLN 0.00 PLN
+10%
49.90 PLN 0.00 PLN
+10%
49.90 PLN 0.00 PLN
+10%
49.90 PLN 0.00 PLN
Opłata po zniżkach/zwyżkach "Ochrona Członków Zarządu - Wariant II" : 0.00 PLN
Opłata miesięczna netto 0.00 PLN


Ochrona Prawna dla Zarządu

 • Innowacyjny produkt, obejmujący pakiet usług zapewniających ochronę interesów osoby fizycznej, pociągniętej do odpowiedzialności na podstawie przepisów dotyczących odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiązania spółki prawa handlowego na gruncie przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych, ordynacji podatkowej oraz prawa upadłościowego i naprawczego. Pakiet Ochrona Prawna dla Zarządu zapewnia pełne wsparcie w zakresie powstałych sporów przez pełnomocników profesjonalnych, tj. adwokatów i radców prawnych – odnośnie ochrony interesów strony postępowania w ramach postępowań toczących się zarówno przed polskimi właściwymi organami podatkowymi i skarbowymi, jak i sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

  Wybrany wariant pakietu (podstawowy lub rozszerzony) zapewnia ochronę w przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności członka zarządu / rady nadzorczej / komisji rewizyjnej oraz pokrycie kosztów związanych z pracą pełnomocników profesjonalnych na rzecz strony postępowania. Pakiet zapewnia obniżenie, niemożliwych do przewidzenia, znaczących kosztów pomocy prawnej, powstałych w przypadku wszczęcia postępowania na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego lub ordynacji podatkowej.

  Szczegółowe informacje o zakresie usługi Ochrona Prawna dla Zarządu znajdują się w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.

Regulamin świadczenia usług Ochrona Członków Zarządu

Organizator merytoryczny

Organizator administracyjny