Ochrona karna skarbowa - Pakiety fedaQ - Zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy
 • Potrzebujesz pomocy, masz pytania? Zadzwoń

  Podmiot administrujący:

  KKP Poland Sp. z o.o.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000422742, NIP: 1132864610, REGON: 146070540

  Podmiot merytoryczny

  Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp. k.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000436903, NIP: 1132859760, REGON: 146350310

  Podmiot merytoryczny:

  Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000387915, NIP: 1132836115; REGON: 142937001

 

Ochrona Karna Skarbowa

Wariant
PODSTAWOWY

Wariant
ROZSZERZONY

Miesięczna opłata (za jedną osobę)

599 zł netto/mies.
736,77 zł  brutto/mies.
 

999 zł netto/mies.
1228,77 zł  brutto/mies.
 

Reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez organ finansowy (inspektora kontroli podatkowej)

Reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuratora

Postępowanie przed sądem rejonowym (sąd karny)

Postępowanie przed sądem okręgowym (sąd karny)

Postępownie przed sądem apelacyjnym (sąd karny)

Stawiennictwo pełnomocnika na rozprawie

Zakres obsługiwanych postępowań:

Przestępstwa określone w kodeksie karnym skarbowym

Limit obsługiwanych postępowań w skali roku

max 3

max 8

Dodatkowe elementy:

Okres trwania umowy

12 miesięcy

12 miesięcy

Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę oraz opłaty od pełnomocnictwa

Ogólne Warunki Świadczenia Usług - Ochrona Karna Skarbowa

 

Ochrona Prawna w Sprawach Karnych Skarbowych

 • Innowacyjny produkt, obejmujący pakiet usług zapewniających ochronę interesów osoby fizycznej, pociągniętej do odpowiedzialności na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego za przestępstwa skarbowe. Pakiet Ochrona Prawna w Sprawach Karnych Skarbowych zapewnia pełne wsparcie w zakresie powstałych sporów przez pełnomocników profesjonalnych, tj. adwokatów i radców prawnych – odnośnie ochrony interesów strony postępowania, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i w toku postępowań toczących się przez sądami wszelkich instancji.

  Wybrany wariant pakietu (podstawowy lub rozszerzony) zapewnia ochronę w przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego oraz pokrycie kosztów związanych z pracą pełnomocników profesjonalnych na rzecz strony postępowania. Pakiet zapewnia obniżenie, niemożliwych do przewidzenia, znaczących kosztów pomocy prawnej, powstałych w przypadku wszczęcia postępowania na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego.

  Pociągnięcie do odpowiedzialności na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego może niekiedy doprowadzić do nałożenia znaczących kar finansowych, a nawet pobawienia wolności.

  Szczegółowe informacje o zakresie usługi Ochrona Prawna w Sprawach Karnych Skarbowych znajdują się w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.

Regulamin świadczenia usług Ochrona Karna Skarbowa

Organizator merytoryczny

Organizator administracyjny