Wariant I
 • Potrzebujesz pomocy, masz pytania? Zadzwoń

  Podmiot administrujący:

  KKP Poland Sp. z o.o.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000422742, NIP: 1132864610, REGON: 146070540

  Podmiot merytoryczny

  Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp. k.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000436903, NIP: 1132859760, REGON: 146350310

  Podmiot merytoryczny:

  Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000387915, NIP: 1132836115; REGON: 142937001

Oblicz kwotę za Pakiet FedaQ Ochrona Karna Skarbowa w Wariancie I dla jednego beneficjenta

Waluta :
WariantWysokość zniżki/zwyżkiWybierz opcjeKwotaTotal
Ochrona Karna Skarbowa - Wariant I
kwota bazowa
599.00 PLN 0.00 PLN
-5%
-29.00 PLN 0.00 PLN
+5%
29.95 PLN 0.00 PLN
+10%
59.90 PLN 0.00 PLN
+10%
59.90 PLN 0.00 PLN
+10%
59.90 PLN 0.00 PLN
Opłata po zniżkach/zwyżkach "Ochrona Karna Skarbowa - Wariant I" : 0.00 PLN
Opłata miesięczna netto 0.00 PLN


Ochrona Prawna w Sprawach Karnych Skarbowych

 • Innowacyjny produkt, obejmujący pakiet usług zapewniających ochronę interesów osoby fizycznej, pociągniętej do odpowiedzialności na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego za przestępstwa skarbowe. Pakiet Ochrona Prawna w Sprawach Karnych Skarbowych zapewnia pełne wsparcie w zakresie powstałych sporów przez pełnomocników profesjonalnych, tj. adwokatów i radców prawnych – odnośnie ochrony interesów strony postępowania, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i w toku postępowań toczących się przez sądami wszelkich instancji.

  Wybrany wariant pakietu (podstawowy lub rozszerzony) zapewnia ochronę w przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego oraz pokrycie kosztów związanych z pracą pełnomocników profesjonalnych na rzecz strony postępowania. Pakiet zapewnia obniżenie, niemożliwych do przewidzenia, znaczących kosztów pomocy prawnej, powstałych w przypadku wszczęcia postępowania na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego.

  Pociągnięcie do odpowiedzialności na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego może niekiedy doprowadzić do nałożenia znaczących kar finansowych, a nawet pobawienia wolności.

  Szczegółowe informacje o zakresie usługi Ochrona Prawna w Sprawach Karnych Skarbowych znajdują się w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.

Regulamin świadczenia usług Ochrona Karna Skarbowa

Organizator merytoryczny

Organizator administracyjny