Ochrona prawna - Pakiety fedaQ - Zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy
 • Potrzebujesz pomocy, masz pytania? Zadzwoń

  Podmiot administrujący:

  KKP Poland Sp. z o.o.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000422742, NIP: 1132864610, REGON: 146070540

  Podmiot merytoryczny

  Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp. k.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000436903, NIP: 1132859760, REGON: 146350310

  Podmiot merytoryczny:

  Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000387915, NIP: 1132836115; REGON: 142937001

 

Ochrona Prawna w sporach z kontrahentami (Ochrona w przypadku pozwania przez kontrahenta)

Wariant
PODSTAWOWY

Wariant
ROZSZERZONY

Miesięczna opłata

599 zł netto/mies.
736,77 zł  brutto/mies.
 

999 zł netto/mies.
1228,77 zł  brutto/mies.
 

Obsługa postępowań przed sądami powszechnymi w I instancji

Obsługa postępowań przed sądami powszechnymi w II instancji

Obsługa postępowań arbitrażowych i mediacyjnych

Obsługa postępowań zabezpieczających

Stawiennictwo pełnomocnika na rozprawie

Limit obsługiwanych postępowań w skali roku

max 3

max 8

Wartość przedmiotu sporu każdego z obsługiwanych postępowań

od 5.000,00 zł
do 300.000,00 zł
od 5.000,00 zł
do 600.000,00 zł

Zakres prawny obsługiwanych postępowań:

Kodeks cywilny (m. in. odszkodowania, wierzytelności umowne)

Kodeks spółek handlowych

Kodeks pracy i inne ustawy szczególne z zakresu prawa pracy

 

Prawo budowlane

 

Prawo autorskie

 

Prawo własności pzremysłowej

 

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

 

Prawo wekslowe

 

Kodeks postępowania admnistracyjnego

 

Postepowanie przed sądami administracyjnymi

 

Dodatkowe elementy:

Okres trwania umowy

12 miesięcy

12 miesięcy

Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę oraz opłaty od pełnomocnictwa

Ogólne Warunki Świadczenia Usług - Ochrona Prawna

 

 

Ochrona Prawna w sporach z kontrahentami

 • Innowacyjny produkt, obejmujący pakiet usług zapewniających ochronę interesów przedsiębiorcy w sporach z kontrahentami. Pakiet Ochrona Prawna w Sporze z Kontrahentem zapewnia pełne wsparcie przez pełnomocników profesjonalnych, tj. adwokatów i radców prawnych w zakresie powstałych sporów, tj. wytoczonych powództw cywilnoprawnych przez kontrahentów zleceniodawcy.

  Pomoc obejmuje wsparcie w zakresie sporów prawnych w obszarze różnych gałęzi prawa, w tym z zakresu odszkodowań, kar umownych oraz wierzytelności umownych.

  Wybrany wariant pakietu (podstawowy lub rozszerzony) zapewnia ochronę w przypadku sporów z kontrahentami oraz pokrycie kosztów związanych z pracą pełnomocników profesjonalnych na rzecz przedsiębiorcy. Pakiet zapewnia obniżenie, niemożliwych do przewidzenia, znaczących kosztów pomocy prawnej, powstałych w przypadku sporów prawnych z kontrahentami.

  Ewentualna przegrana w sporze może niekiedy doprowadzić do utraty płynności finansowej przedsiębiorcy, a nawet jego upadłości.

  Szczegółowe informacje o zakresie usługo Ochrona Prawna w Sporach z Kontrahentami znajdują się w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.

Regulamin świadczenia usług Ochrona Prawna

Organizator merytoryczny

Organizator administracyjny