Ochrona ZUS - Pakiety fedaQ - Zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy
 • Potrzebujesz pomocy, masz pytania? Zadzwoń

  Podmiot administrujący:

  KKP Poland Sp. z o.o.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000422742, NIP: 1132864610, REGON: 146070540

  Podmiot merytoryczny

  Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp. k.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000436903, NIP: 1132859760, REGON: 146350310

  Podmiot merytoryczny:

  Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

  ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
  KRS: 0000387915, NIP: 1132836115; REGON: 142937001

 

Ochrona w sporach z ZUS

Wariant
PODSTAWOWY

Wariant
ROZSZERZONY

Miesięczna opłata

199 zł netto/mies.
244,77 zł  brutto/mies.
 

499 zł netto/mies.
613,77 zł  brutto/mies.
 

Spory z właściwymi organami ZUS w I instancji

Spory z właściwymi organami ZUS w II instancji

Postępowanie przed sądami rejonowymi

Postępowanie przed sądami okręgowymi

Limit obsługiwanych postępowań w skali roku

max 3

max 8

Zakres obsługiwanych postępowań:

Ubezpieczenie emerytalne

Ubezpieczenie rentowe

Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie zdrowotne

Składka na PFRON

Składka na Fundusz Pracy

Dodatkowe elementy:

Okres trwania umowy

12 miesięcy

12 miesięcy

Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę oraz opłaty od pełnomocnictwa

Ogólne Warunki Świadczenia Usług - Ochrona ZUS

 

Ochrona prawna w sporach z ZUS

 • Innowacyjny produkt, obejmujący pakiet usług zapewniających ochronę interesów ubezpieczonego lub płatnika w sporach dotyczących zakwestionowania przez ZUS wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne (składki emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) lub ubezpieczenie zdrowotne oraz w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych.

  Pakiet Ochrona Prawna w Sporze z ZUS zapewnia pełne wsparcie merytoryczne przez pełnomocników profesjonalnych, tj. radców prawnych i adwokatów w przedmiotowych sporach.

  Wybrany wariant pakietu (podstawowy lub rozszerzony) zapewnia ochronę w przypadku sporów z ZUS oraz pokrycie kosztów związanych z pracą pełnomocników profesjonalnych na rzecz Strony postępowania. Pakiet zapewnia obniżenie, niemożliwych do przewidzenia, znaczących kosztów pomocy prawnej, powstałych w przypadku sporów z ZUS.

  Ewentualna przegrana w sporze może niekiedy doprowadzić do utraty płynności finansowej przedsiębiorcy, a nawet jego upadłości.

  Szczegółowe informacje o zakresie usługi Ochrona Prawna w Sporze z ZUS znajdują się w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.

Regulamin świadczenia usług Ochrona ZUS

Organizator merytoryczny

Organizator administracyjny